Skip to content

Gradueel inclusieproject

Vanuit het buitengewoon secundair onderwijs, GO! IBSO De Horizon (hoofdschool) organiseren we OV4 type 9 in samenwerking met 4 vestigingsplaatsen, scholen voor gewoon secundair onderwijs. Hier worden in de eerste graad aparte autismevriendelijke klassen met een beperkt aantal leerlingen aangeboden. Het aantal uren dat de leerlingen inclusief aansluiten bij de grotere klasgroepen van het regulier onderwijs, breidt elk leerjaar uit. De leerlingen volgen in de 1e graad m.a.w. les in een quasi aparte auti-klas in de A- of B-stroom met enkele uren inclusief onderwijs. Deze inclusie-uren nemen jaarlijks toe met als streefdoel, indien mogelijk, volledige inclusie.

Werking: geïntegreerd → inclusief!

Een geïntegreerde werking wordt aangeboden op onze campussen voor regulier onderwijs GO! Atheneum Aalst, GO! MS Ninove, GO! Atheneum Ninove en GO! Dé Handelsschool Aalst met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Deze werking breidde de voorbije jaren haar expertise uit betreffende professionaliseren van het personeel, aanpassen van de infrastructuur, creëren van een draagvlak op de campussen en begeleiden van de transfer voor leerlingen met ASS van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs . GO! IBSO De Horizon kan op campus Aalst en campus Ninove beroep doen op een fantastisch team van directie, leerkrachten en ondersteuners die zich met een bijzondere toewijding inzetten voor deze werking.

De leerlingen krijgen onderwijs van leerkrachten die de nodige kennis en ervaring hebben in het begeleiden van leerlingen met ASS. Er wordt ingezet op een autismevriendelijke schoolomgeving met aandacht voor structuur, voorspelbaarheid en aangepaste onderwijsmiddelen. OV4 type 9 Passtel voorziet extra omkadering van hooggekwalificeerd (paramedisch) personeel met expertise in het buitengewoon onderwijs en/of ASS. Zij dragen mee zorg voor de individuele begeleiding van de leerlingen en staan in voor de coaching van de leerkrachten. Samen stelt de klassenraad voor elke leerling een individueel handelingsplan op. Daarnaast verzekeren ze de samenwerking met ouders en met externe hulpverleners.