Skip to content

Passtel

Er werd gekozen voor een aparte naam omwille van de specifieke identiteit: Passtel is een school die leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) helpt in hun weg naar inclusie.

  • Passtel staat voor een palet aan kleuren, een spectrum die wij terugvinden bij onze leerlingen met ASS. Iedereen is anders, elke kleurschakering is gelijkwaardig.

  • Passtel staat voor zachte kleuren en de zachtheid die wij terugvinden in onze zorg. Een zachte overgang van buitengewoon naar regulier onderwijs, een geleidelijke groei op maat van onze leerlingen met ASS.

  • Passtel staat in contrast met het zwart-wit denken van onze leerlingen met ASS. Als school begeleiden en ondersteunen we hen om meer tinten te leren kennen en hiermee om te gaan op school en in het alledaagse leven.

  • Passtel staat ook voor PASS houden. Enerzijds bieden wij de structuur en houvast waar onze leerlingen zo nood aan hebben. Anderzijds houden we zowel de kwaliteiten van het reguliere onderwijs als de buitengewone aspecten van de hoofdschool GO! De Horizon in evenwicht. De sterktes van beide werelden worden samengebracht en dit creëert groeikansen voor onze leerlingen.