Skip to content

Ons team

Passtel’s inclusieve OV4 type 9 onderwijs bestaat vanuit een samenwerking tussen directieleden, coördinatoren, auticoaches en leerkrachten. Het Passtel-team zit verspreid over vijf verschillende vestigingsplaatsen, gecoördineerd vanuit de hoofdschool GO! IBSO De Horizon.

 

De directie van de hoofdschool en de verschillende vestigingsplaatsen zijn evenwaardige partners in de organisatie en implementatie van Passtel OV4 type 9 op de verschillende scholen.

Het zorgteam Passtel bestaat uit beleidsmedewerkers, coördinatoren en auticoaches. Verder is er ook een ergotherapeut en trajectbegeleider ter beschikking binnen onze werking. Dit team werkt nauw samen, maar zitten toch verspreid over de verschillende vestigingsplaatsen.

De leerkrachten binnen Passtel geven les aan onze leerlingen op basis van vrijwilligheid. Er vindt een mooie samenwerking plaats tussen leerkrachten die reeds lesgaven op de vestigingsplaatsen binnen het gewoon onderwijs en leerkrachten die ervaring hebben in het lesgeven binnen het buitengewoon onderwijs.

Door deze kwalitatieve samenstelling en samenwerking van het Passtelteam, krijgen onze leerlingen de ondersteuning en begeleiding die ze nodig hebben.