Skip to content

Technigo! Aalst

TechniGO! is de vijfde vestigingsplaats waarmee we samenwerken. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn leerlingen hier welkom in 1A en 1B.  

Aanbod

Binnen de OV4-werking van Passtel op campus TechniGO! Aalst hebben wij het volgende aanbod:

  • Eerste leerjaar A
  • Eerste leerjaar B

Inclusie

Net als alle andere campussen van Passtel zijn wij een inclusieve OV4 type 9 werking.

Hierdoor zijn we als buitengewoon onderwijs te gast bij een school voor gewoon onderwijs: TechniGO! te Aalst.

Door de nauwe samenwerking zijn beide scholen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leerlingen van Passtel komen voortdurend in contact met de reguliere werking en krijgen zo de kans de school, de leerlingen en de leerkrachten heel goed te leren kennen.

Het inclusieproject wordt gradueel opgebouwd. In het eerste jaar krijgen leerlingen voornamelijk les in de separate OV4-groep. Deze groep bestaat uit maximum 9 leerlingen met een normale tot hoge begaafdheid met een autismespectrumstoornis.
Dit heeft als voordeel dat er in een kleine groep kan gezocht worden naar zorgmaatregelen die het leren bevorderen. Deze kunnen dan in een veilige omgeving geautomatiseerd worden.
De inclusieve uren, bijvoorbeeld de keuzevakken, bieden de leerlingen de kans om voorzichtig kennis te maken met de reguliere werking van TechniGO! Aalst (grotere klasgroepen, les volgen in een ander lokaal, …).

Klaslokalen

De leerlingen van de 1ste graad OV4 T9 hebben een vast klaslokaal ter beschikking.

Dit brengt heel wat voordelen met zich mee:

  • Leerlingen hebben een vaste plaats in de klas
  • Mappen en werkboeken kunnen in het lokaal blijven
  • Leerlingen moeten zich niet verplaatsen tijdens de niet-inclusieve uren

De klaslokalen bevinden zich op de derde verdieping. 

In de klas heeft elke leerling zijn eigen werktafel. In de klas staan kasten. Elke leerling heeft zijn eigen vakje in de kast. Hierin staan al zijn/haar cursussen, liggen knutselspullen,… De cursussen zitten in gekleurde mappen. Elk vak heeft zijn kleur. Op het lessenrooster staan de vakken in dezelfde kleur genoteerd. Op die manier weet je wanneer je welke map uit je kastje moet halen.

De leerkrachten proberen samen met de leerlingen om het in de klas zo rustig mogelijk te houden. Soms is er toch veel afleiding in de klas. Je kan dan een Studdy Buddy en/of een koptelefoon gebruiken. Deze liggen op een vaste plaats in de klas. Je mag steeds aan de leerkracht vragen om er eentje te nemen. Je mag ook steeds je koptelefoon van thuis meebrengen.

Zorglokaal

In het zorglokaal kan je terecht bij het zorgteam. Het lokaal ligt op de eerste verdieping. Wanneer je een vraag hebt, mag je altijd langskomen bij het zorgteam. Ook wanneer het even niet gaat of er zich een probleem voordoet, kan je terecht in het zorglokaal. 

Stille ruimte

Tijdens de middagpauze kan je soms naar de stille ruimte gaan. Deze vind je op de eerste verdieping, naast het zorglokaal. 

In de stille ruimte kan je je in stilte bezighouden met iets wat je zelf hebt meegebracht of met materiaal dat in de stille ruimte aanwezig is. Vb. puzzelen, knutselen, een boek lezen, dagdromen,…

Contact

Heb je concrete vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de coördinator Louize Cool (+32 491 96 38 91 of louize.cool@ibsodehorizon.be).