Skip to content

Technigo! Aalst

TechniGO! is de vijfde vestigingsplaats waarmee we samenwerken. Onze klassen zijn terug te vinden op Campus De Voorstad in de Welvaartstraat te Aalst. We beschikken over ruimte klaslokalen, een zorglokaal/stille refter en een ruime speelplaats. Zoek je een rustige school in een stedelijke context, dan ben je hier aan het juiste adres!

Klaslokalen

De klasslokalen bevinden zich op de derde verdieping. In je klas heeft elke leerling zijn eigen werktafel. In je klas staan kasten. Elke leerling heeft zijn eigen vakje in de kast. Hierin staan al jouw cursussen, liggen knutselspullen,… De cursussen zitten in gekleurde mappen. Elk vak heeft zijn kleur. Op het lessenrooster staan de vakken in dezelfde kleur genoteerd. Op die manier weet je wanneer je welke map uit je kastje moet halen.

De leerkrachten proberen samen met de leerlingen om het in de klas zo rustig mogelijk te houden. Soms is er toch veel afleiding in de klas. Je kan dan een Studdy Buddy en/of een koptelefoon gebruiken. Deze liggen op een vaste plaats in de klas. Je mag steeds aan de leerkracht vragen om er eentje te nemen. Je mag ook steeds je koptelefoon van thuis meebrengen.

Stille refter/zorglokaal

Tijdens de middagpauze kan je soms naar de stille ruimte gaan. Deze vind je op de eerste verdieping, naast het zorglokaal. 

In de stille ruimte kan je je in stilte bezighouden met iets wat je zelf hebt meegebracht of met materiaal dat in de stille ruimte aanwezig is. Vb. puzzelen, knutselen, een boek lezen, dagdromen,…

 

Het zorgteam vind je terug in het zorglokaal op de eerste verdieping. Wanneer je een vraag hebt, mag je altijd langskomen bij het zorgteam. Ook wanneer het even niet gaat of er zich een probleem voordoet, kan je terecht in het zorglokaal.

Speelplaats

Voor en na de lessen en tijdens de pauzes mogen leerlingen niet in de klas of in de gangen rondhangen (tenzij je hiervoor toestemming kreeg van een leerkracht of van iemand van het zorgteam).

We starten het schooljaar met de volgende speelplaatsregeling:

  • Voor de start van de schooldag mag je de speelplaats gebruiken. Vanaf 8u15 is er ook ochtendtoezicht in de stille ruimte.
  • Tijdens de kleine pauzes mag je zowel de speelplaats als de stille ruimte gebruiken
  • Tijdens de middag eten we eerst gezamenlijk in stilte onze boterhammen op. Nadien mag je kiezen: ofwel ga je naar de speelplaats ofwel blijf je in de stille refter. 

Lessen

Onze campus is alle schooldagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. ’s Morgens starten de lessen om 8u25. We verwachten de leerlingen wel minstens 5 minuten voor het belsignaal op school.

 

De lessen eindigen om 15u15. Op woensdag eindigen de lessen om 11u55. 

In het eerste jaar volgen de leerlingen tussen de 2u en de 4u inclusief les. Op die momenten sluiten ze aan bij een andere klas van TechniGO!.

De lessenroosters komen grotendeels overeen met de roosters van de klassen uit de reguliere werking. Ook gelden dezelfde leerplandoelen, aangezien OV4 de leerplannen van het reguliere onderwijs volgt. Tegelijkertijd schenken we, nog meer dan in de reguliere werking, aandacht aan de totale ontwikkeling van onze leerlingen. Door het organiseren van SoVa (=sociale vaardigheid) helpen we leerlingen verder te groeien op sociaal-emotioneel vlak

Vervoer

Leerlingen hebben recht op één soort gratis vervoer van en naar school (bij co-ouderschap kan vervoer op beide adressen):

  • Buzzy-pass en/of treinabonnement
  • Kilometervergoeding voor de auto

 Dit wordt aangevraagd via GO! IBSO De Horizon.

Afspraken voor wie met het openbaar vervoer naar school komt:

Leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer wachten op school of gaan rechtstreeks naar het station/de bushalte. De leerlingen nemen de opstapplaats die het dichtst bij de school gelegen is.

Afspraken voor wie met de fiets naar school komt:

Fietsen worden op de overdekte boven speelplaats van het schoolgebouw geplaatst. De fietsers moeten bij het betreden van de school afstappen aan de schoolpoort. Bij het verlaten van de school gaan de fietsers te voet tot aan de schoolpoort.

Ligging & bereikbaarheid