Skip to content

GO! Atheneum Aalst

Deze vestigingsplaats is gelegen op de Graanmarkt, een gezellig groen pleintje, in het centrum van Aalst. We liggen op wandelafstand van het station en zijn bijgevolg makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

De centrale ligging van de school geeft ons de kans om te genieten van al wat de stad te bieden heeft.

Aanbod

Binnen de OV4-werking van Passtel op campus GO! Atheneum Aalst hebben wij het volgende aanbod:

Eerste graad
– Eerste leerjaar A
– Tweede leerjaar A

Tweede graad:
– ASO: economie, humane wetenschappen, wetenschappen en latijn

Inclusie

Net als alle andere campussen van Passtel zijn wij een inclusieve OV4 type 9 werking.

Hierdoor zijn we als buitengewoon onderwijs te gast bij een school voor gewoon onderwijs: het GO! Atheneum te Aalst.

Door de nauwe samenwerking zijn beide scholen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leerlingen van Passtel komen voortdurend in contact met de reguliere werking en krijgen zo de kans de school, de leerlingen en de leerkrachten heel goed te leren kennen.

Het inclusieproject wordt gradueel opgebouwd. In het eerste jaar krijgen leerlingen voornamelijk les in de separate OV4-groep. Deze groep bestaat uit maximum 10 leerlingen met een normale tot hoge begaafdheid met een autismespectrumstoornis.
Dit heeft als voordeel dat er in een kleine groep kan gezocht worden naar zorgmaatregelen die het leren bevorderen. Deze kunnen dan in een veilige omgeving geautomatiseerd worden.
De inclusieve uren, bijvoorbeeld de keuzevakken, bieden de leerlingen de kans om voorzichtig kennis te maken met de reguliere werking van GO! Atheneum Aalst.

In het tweede jaar gaan de leerlingen al vaker op verkenning bij de reguliere klassen. De klas wordt voor sommige vakken ontdubbeld en sluit aan bij de reguliere werking. We zorgen ervoor dat de klassen relatief klein blijven.
In de tweede graad gaan we alweer een stapje verder. De leerlingen kiezen een specifieke studierichting. De vakken hieraan gerelateerd, de poolvakken, worden inclusief onderwezen. Voor de algemene vakken blijven de leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen lokaal met vaste klasgenoten.
De leerlingen die slagen aan het einde van de tweede graad, hebben de mogelijkheid de derde graad volledig inclusief te volgen als leerling van het GO! Atheneum Aalst.

Klaslokalen

De leerlingen van de 1ste graad OV4 T9 hebben een vast klaslokaal ter beschikking.

Dit brengt heel wat voordelen met zich mee:

  • Leerlingen hebben een vaste plaats in de klas
  • Mappen en werkboeken kunnen in het lokaal blijven
  • Leerlingen moeten zich niet verplaatsen tijdens de niet-inclusieve uren

(uitzondering: techniek, muzikale opvoeding en lichamelijke opvoeding)

Bij de leerlingen van de tweede graad wordt dit vast klaslokaal gradueel afgebouwd:

  • Separate lessen in de OV4-groep vinden zoveel mogelijk plaats in een eigen lokaal
  • De leerlingen volgen de inclusieve lessen in de vaklokalen met de reguliere leerlingen
  • Leerlingen verplaatsen zich regelmatig naar de campus op het Bauwenslplein waar voornamelijk onze derde graad fulltime les volgt

Stille refter

GO! Atheneum Aalst is een grote school met zowel basis- als secundair onderwijs, dat toch wel de nodige drukte met zich meebrengt. Om hieraan tegemoet te komen, zijn we erin geslaagd de nodige rustplekken te voorzien voor leerlingen die hier nood aan hebben.Zo kunnen de leerlingen van Passtel tijdens de pauzes terecht in de stille refter. Hier staat rust en stilte centraal.Leerlingen kunnen er op hen eigen tempo eten en ontsnappen aan de drukte van de speelplaats of het restaurant. Uiteraard is dit een vrije keuze.

Na het eetmoment mogen de leerlingen zich in stilte bezighouden. Velen gebruiken dit momenten om even op hun gsm te spelen of een boek te lezen. Leerlingen die wensen een warme maaltijd op school te nuttigen, kunnen dit bij aanvang van het schooljaar aanvragen. In overleg met de toezichthouders zoeken we naar een rustige moment plek in het restaurant om te eten.

Zorglokaal

Het zorglokaal is het hart van de OV4 T9-werking op onze vestigingsplaats.

Op elk moment van de schooldag is er iemand van het zorgteam (auti-coaches en coördinator) beschikbaar om vragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden waar nodig.

Het zorglokaal biedt een veilige omgeving waar leerlingen tot rust kunnen komen en er ruimte is om leerlingen individueel en op maat te begeleiden.

Time out

Aangrenzend aan het zorglokaal vind je de individuele time-out ruimte. 

Deze ruimte heeft als doel de leerlingen rust te bieden door de prikkels van de schoolomgeving of klascontext  even te reduceren. Leerlingen kunnen  tot zichzelf komen in de zetel of gebruik maken van het materiaal dat ter beschikking is: kleurpotloden, stripboeken, kruiswoordraadsels, …

Na een gesprek met de auti-coach sluiten de leerlingen opnieuw aan bij de klasgroep.

Middagactiviteiten

Het zorgteam van Passtel doet haar uiterste best om een specifiek aanbod uit te werken voor de leerlingen van de OV4 type 9  werking. Spelletjesmiddag, een foto-zoektocht, bloemschikken, … het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Voor wie graag wat meer actie opzoekt, valt er tijdens de pauzes heel wat te beleven in onze reguliere werking. Zo organiseert de vakgroep LO regelmatig middagsport. Tijdens dit momenten kunnen de sportieve leerlingen zich regelmatig uitleven onder begeleiding van onze sportleerkrachten.

In het OLC (open leercentrum) van onze school kunnen leerlingen tijdens de pauze een spel spelen met medeleerlingen of iets afwerken op de computer. Ook hier zorgen de toezichthouders van de reguliere werking dat het voor iedereen aangenaam vertoeven is.

OV4 - Team

Het OV4-team op de campus bestaat uit de campuscoördinator OV4, de auti-coaches en de leerkrachten. Samen doen ze hun uiterste best om auti-vriendelijk onderwijs aan te bieden.

We streven er als team naar onze auti-bril maximaal te ontwikkelen. Dit doen we door in te zetten op professionalisering en coaching van alle teamleden. Wekelijks zitten we samen voor afstemming en overleg tijdens een klassenraad. Zo kunnen we leerlingen optimaal begeleiden en tijdig bijsturen indien nodig. Omdat de overstap naar het secundair onderwijs al een avontuur op zich is streven we er naar om het aantal leerkrachten te beperken en/of leerlingen meerdere jaren te onderwijzen. Dit brengt voor alle partijen heel wat voordelen met zich mee.

Als school staan we voor een open communicatie met ouders en andere betrokken partijen. We streven allemaal immers naar hetzelfde resultaat: een optimale leeromgeving creëren.