Skip to content

GO! Atheneum Ninove

GO! Atheneum Ninove is zeer centraal gelegen, vlakbij het station en het centrum van Ninove. Wij hebben een grote speelplaats waar je zowel actief als rustig kan genieten van de pauzes door de aanwezigheid van een buitenfitness, een voetbalveld, diverse banken en stukjes groen. OV4 leerlingen kunnen tijdens de pauze ook terecht in de stille ruimte aan het zorglokaal.

Aanbod

Binnen de OV4 werking van Passtel hebben wij vanaf de 2e graad volgend studieaanbod:

  • Dubbele finaliteit: maatschappij en welzijn
  • Arbeidsmarktgerichte finaliteit: organisatie en logistiek (2e graad)
  • BSO: Kantoor (3e graad)

De leerlingen hebben recht op busvervoer tot en met het 3e middelbaar. Nadien kan dit nog uitzonderlijk verlengd worden

Klaswerking

Tijdens de separate uren zitten de leerlingen grotendeels in een eigen klaslokaal waar er vaste zitplaatsen zijn. Voor de inclusieve vakken wisselen de leerlingen van lokaal (bv. wetenschapslokalen).

Er kan gebruik gemaakt worden van lockers om schoolmateriaal in op te bergen. Bovendien werken wij met een kleurensysteem voor de mappen. De leerlingen krijgen deze bij het begin van het schooljaar. Op die manier is elk vak visueel gelinkt aan een kleur.

Elke klas heeft een klastitularis. Deze persoon kan zowel een leerkracht zijn van een separaat vak als van een inclusief vak. Het is een vertrouwenspersoon en die ook heel wat praktische en administratieve taken opneemt (bv. uitdelen van brieven, rapporten, etc.).

We besteden tijdens de verschillende vakken ook aandacht aan sociale vaardigheden en ‘leren leren’.

OV4 Team

Het OV4 team bestaat uit een coördinator, auti-coaches en leerkrachten.

We zetten in op professionalisering en coaching van alle teamleden. We zitten (twee)wekelijks samen voor overleg tijdens een klassenraad. Op die manier kunnen we de zorg voor de leerlingen continu afstemmen en indien nodig bijsturen.

We proberen ouders en andere (externe) partijen zoveel mogelijk te betrekken. We zien dit als een samenwerking om een gemeenschappelijk doel na te streven: een optimale leeromgeving creëren met aandacht voor het welbevinden van de leerling.