Skip to content
Coverfoto-1
OV4 type 9 GO! IBSO De Horizon
Passtel werkt aan een buitengewoon inclusief verhaal voor haar leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Welkom bij Passtel

Passtel helpt leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in hun weg naar inclusie. Het buitengewoon en het gewoon onderwijs slaan hierbij de handen in elkaar. Zo richten we ons op normale tot hoogbegaafde leerlingen die dezelfde eindtermen en leerplannen als in het reguliere onderwijs nastreven. De aanpak, ondersteuning en omkadering is echter afgestemd op de specifieke noden van de leerling.

IBSO De Horizon werkt hiervoor samen met 4 scholen voor gewoon onderwijs. De leerlingen volgen les op deze scholen. Voor sommige vakken gebeurt dit apart, in kleine groepen. Voor andere vakken maken deze leerlingen integraal deel uit van de klasgroep.

ONS AANBOD

Ontdek ons aanbod van richtingen die we aanbieden per graad en per school.

Eerste graad: GO! Atheneum Aalst

1A en 2A
Basisopties 2A
– Klassieke talen
– Economie en organisatie
– STEM- wetenschappen
– Maatschappij en welzijn
– Moderne talen – wetenschappen

VIDEO'S

Ontdek hieronder de video’s van Passtel

BLOGBERICHTEN

Ontdek hieronder ons laatste nieuws