Skip to content
Coverfoto-1
OV4 type 9 GO! IBSO De Horizon
Passtel werkt aan een buitengewoon inclusief verhaal voor haar leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Welkom bij Passtel

Passtel helpt leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in hun weg naar inclusie. Het buitengewoon en het gewoon onderwijs slaan hierbij de handen in elkaar. Zo richten we ons op normale tot hoogbegaafde leerlingen die dezelfde eindtermen en leerplannen als in het reguliere onderwijs nastreven. De aanpak, ondersteuning en omkadering is echter afgestemd op de specifieke noden van de leerling.

IBSO De Horizon werkt hiervoor samen met 4 scholen voor gewoon onderwijs. De leerlingen volgen les op deze scholen. Voor sommige vakken gebeurt dit apart, in kleine groepen. Voor andere vakken maken deze leerlingen integraal deel uit van de klasgroep.

INSCHRIJVINGEN 2021-2022

Hierbij vindt u een stand van zaken van de inschrijvingen voor volgend schooljaar. 

GO! Middenschool Ninove

  • 1A – VOLZET
  • 1B – VOLZET

GO! Atheneum Aalst

  • 1A – VOLZET

TechniGO!

  • 1A – VOLZET
  • 1B – Nog 1 vrije plaats

Voor de zij-instromers kunnen we pas eind juni 2021 kenbaar maken hoeveel vrije plaatsen er nog zijn. 

Geïnteresseerden kunnen nog steeds een aanvraag tot inschrijving doen door het aanmeldingsformulier in te vullen. 

ONS AANBOD

Ontdek ons aanbod van richtingen die we aanbieden per graad en per school.

VIDEO'S

Ontdek hieronder de video’s van Passtel

BLOGBERICHTEN

Ontdek hieronder ons laatste nieuws