Skip to content
Coverfoto-1
OV4 type 9 GO! IBSO De Horizon
Passtel werkt aan een buitengewoon inclusief verhaal voor haar leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Welkom bij Passtel

Passtel helpt leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in hun weg naar inclusie. Het buitengewoon en het gewoon onderwijs slaan hierbij de handen in elkaar. Zo richten we ons op normale tot hoogbegaafde leerlingen die dezelfde eindtermen en leerplannen als in het reguliere onderwijs nastreven. De aanpak, ondersteuning en omkadering is echter afgestemd op de specifieke noden van de leerling.

IBSO De Horizon werkt hiervoor samen met 4 scholen voor gewoon onderwijs. De leerlingen volgen les op deze scholen. Voor sommige vakken gebeurt dit apart, in kleine groepen. Voor andere vakken maken deze leerlingen integraal deel uit van de klasgroep.

INSCHRIJVINGEN 2021-2022

Leerlingen met een verslag voor buitengewoon onderwijs dat uitgeschreven is door het CLB (M-verslag), kunnen in de loop van het schooljaar instappen mits er nog vrije plaatsen zijn voor de gekozen studierichting. Op de website www.naarschoolinaalst.be kan u nakijken voor welke studierichtingen er nog vrije plaatsen zijn.

Vul ook zeker het aanmeldingsformulier in zodat wij u verder kunnen contacteren. 

ONS AANBOD

Ontdek ons aanbod van richtingen die we aanbieden per graad en per school.

VIDEO'S

Ontdek hieronder de video’s van Passtel

BLOGBERICHTEN

Ontdek hieronder ons laatste nieuws