Skip to content

Veelgestelde vragen

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

In OV4 gelden dezelfde programma’s en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan je specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

Het onderwijs is gericht op leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis).

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

In OV4 moet je ook voldoen aan dezelfde toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden binnen het gewoon voltijds secundair onderwijs.

  • 1ste leerjaar A: de leerlingen beschikken over het getuigschrift basisonderwijs.
  • 1ste leerjaar B: de leerlingen die het lager onderwijs hebben beëindigd zonder getuigschrift basisonderwijs.