Skip to content

arbeidsmarktgerichte finaliteit

Het accent in de arbeidsmarkgerichte richtingen ligt op praktijk en toepassen, theorie en theoretische vakken dienen ter ondersteuning van de praktijk. De algemene vakken worden niet afzonderlijk gegeven, maar via projecten aangeleerd in het vak PAV (Project Algemene Vakken). In de derde graad wordt er veel belang gehecht aan de stages buiten de school.

In het BSO kan je er ook voor kiezen een zevende jaar te volgen, dit is een specialisatiejaar. Wie slaagt in een zevende jaar BSO ontvangt een diploma secundair onderwijs. Na de studierichting af te werken kunnen de leerlingen onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt.

Organisatie en logistiek

Tweede graad organisatie en logistiek

 • Ben je geboeid door het leven van een magazijnier, een receptionist of een winkelbediende? Denk je dat een ondersteunende kantoorjob iets voor jou is?
 •  Ben je bereid om aan de slag te gaan met bedrijfscommunicatie, administratieve verplichtingen, verkoopgesprekken en ICT?
 • Beschik je over de juiste sociale en communicatieve vaardigheden om mensen te helpen in verkoopsituaties of bij allerlei soorten vragen?
 • Pak je documenten en stockbeheer spontaan ordelijk, net, nauwgezet en doeltreffend aan?
 • Heb je een groot doorzettingsvermogen om flexibel heel wat verschillende taken uit te voeren op stage (in de derde graad)?

Toegepaste economie

Logistiek

 • Aankoop – en verkoopproces van producten
 • Verschillende functies binnen een bedrijf leren kennen
 • Goederen en documentenstroom analyseren (met programma docflow)
 • Milieu -en veiligheidsvoorschriften
 • Goederenontvangst in een onthaal en magazijn

Verkoop

 • Verkoopgesprekken voeren
 • Etalage inrichten
 • Winkelrekken aanvullen en assortiment opbouwen
 • Etiketteren van producten

Kantooradministratie

 • Taken van een onthaalmedewerker
 • Verschillende taken van een bedrijfsafdeling
 • Verwerken van een bestelbon, prijsofferte, …

Informatica

 • Office
 • Word
 • Excell

Derde graad onthaal, organisatie en sales

Schooljaar 23-24

Derde graad kantoor (+ 7e jaar specialisatie)

In deze praktische opleiding leren de leerlingen aldoende:

 • Je leert handelsdocumenten opmaken, invullen en gebruiken.
 • Je leert een eenvoudige boekhouding bij te houden.
 • Je leert (blind) typen.
 • Je leert vlot werken met verschillende computerprogramma’s.
 • Je leert administratieve taken uitvoeren.
 • Je leert klasseren.
 • Je leert je vlot uitdrukken in verschillende talen, zowel mondeling als schriftelijk.

In de derde graad verwerf je praktijkervaring via stages, komt het onderdeel logistiek aan bod, leer je een boekhoudprogramma aan en werk je aan een geïntegreerde proef voor 6Kantoor.

Toekomstmogelijkheden

 • administratief medewerker
 • bediende
 • hostess
 • receptionist

De specifieke kantoorvakken zijn toegepaste economie, kantoortechnieken en dactylografie / toegepaste informatica.

Stage

De stageperiode dient om datgene wat de leerling aanleert tijdens de lessen om te zetten in de praktijk. In het 5de jaar is er een sterke wisselwerking tussen leren op de werkvloer en leren op school. Dit bekent concreet voor

Eerste jaar van de 3de graad:

 • 4u stage op woensdag (voormiddag of namiddag)
 • Wekelijks vanaf oktober tot en met juni
 • Als school zullen wij extra inzetten op informatieverstrekking, stagebegeleiding van de leerling en gericht oefenen op school in de lessen kantoortechnieken.

Tweede jaar van de 3de graad: 

 • 8u stage
 • Wekelijks 1 dag
 • Andere stageplaats dan jaar voordien

Op stage komen volgende activiteiten aan bod:

 • Werken met kleine en grote kantoormachines
 • Postbehandeling
 • Klasseren en archiveren
 • Communiceren: telefoneren, email, fax.
 • Ondersteunen van vergaderingen
 • Tekstverwerking
 • Onthaal
 • Eenvoudige boekhouding en facturatie
 • Aankoop: Orderbevestigingen
 • Verkoop: Klantenadministratie
 • Interne bestelformulieren
 • Administratie rond magazijnbeheer en voorraad

 

Bakkerij

Schooljaar 23-24

Elektriciteit

Schooljaar 23-24