Skip to content

TSO

In TSO krijgen de leerlingen dezelfde algemene vakken aangeboden als in ASO: talen, wetenschappen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde,… De klemtoon ligt meer op toepassen van de kennis, theoretische kaders zijn nodig ter ondersteuning. De leerstof is echter concreter, minder abstract dan in een ASO-richting (meer voorbeelden, toepassingen, oefeningen, proeven, ….)

Tweede graad TSO Handel-Informatica

  • Je werkt graag met cijfers en met informatica- en kantoortoepassingen zoals Word, Excel, Access en Powerpoint.
  • Je hebt interesse voor boekhouden en bent nieuwsgierig naar de logistieke sector
  • De kennis van de bedrijfseconomische kennis wordt verruimd.
  • Je leert je talen (Nederlands, Frans en Engels) zowel in beroepstechnische als in maatschappelijke context toepassen.

De tweede graad Handel-Informatica bereidt voor op doorgroei binnen OV4 type 9 naar de derde graad Informaticabeheer.

Bekijk hier de lessentabel van de tweede graad TSO Handel-Informatica (hyperlink).

Derde graad TSO Informaticabeheer

Vestigingsplaats GO! Handelsschool Aalst is een pioniersschool op het gebied van onderricht in informatica.

  • Kennis van hardware en software
  • Werken met verschillende media en inspelen op vernieuwingen
  • Gericht op installatie, beheer en onderhoud van systemen en netwerken, probleemoplossend werken met toepassingspakketten, ontwerp en implementatie van software, en ontwikkelen in een databankomgeving en het ontwikkelen van multimedia en webdesign.
  • Zelfstandig een toepassing ontwikkelen vormt de geïntegreerde proef.
  • Er wordt up-to-date informatietechnologie onderwezen aan de echte computerliefhebber! Wij beschikken over een prachtige infrastructuur die continu wordt aangepast aan de actuele technologie.
  • Leerlingen van 5 Informatica leren programmeren met C-Sharp. Deze programmeertaal wordt gebruikt op hogescholen en in de meeste bedrijven.

Leerlingen hoeven geen enkel programma aan te kopen. Elke leerling beschikt over een persoonlijke account waarmee je thuis gratis op de server van de school kan inloggen. Hierop staan allerlei programma’s ter beschikking, wat een hoop geld bespaart!

Bekijk hier de lessentabel van de derde graad TSO Informaticabeheer.