Skip to content

dubbele finaliteit

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen voor om na het secundair ofwel verder te studeren, ofwel aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Deze studierichtingen focussen op de praktische toepassing van de aangeboden theoretische kaders. In het uitdovende (oude) systeem zijn dit de TSO/KSO-richtingen.

Binnen de dubbele finaliteit/TSO bieden we momenteel drie richtingen aan:

Bedrijf en organisatie

Tweede graad ‘bedrijf en organisatie’

Kies voor Bedrijf en Organisatie als je:

 • Interesse hebt in een meer praktijk– en context gebonden verkenning van een aantal beroepssectoren zoals boekhouden, HR, sales en logistiek.
 • Een commerciële en ondernemende mindset hebt.
 • Aan de slag wil met diverse digitale kantoortoepassingen.
 • Aanleg hebt voor en interesse in commercieel taalgebruik in verschillende talen.

Toegepaste informatica

 • In dit vak leer je tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket, internet en de basis van programmeren.

Toegepaste economie

Hierbij komt enerzijds een deel boekhouden aan bod:

 • Je leert rekenvaardigheden toepassen binnen de handelssector. Men verwacht dat je ordelijk en nauwkeurig kunt werken.
 • Je leert de financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie… Je leert financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op de computer.
 • Je krijgt inzicht in de functie van boekhouden voor kostenberekening en als instrument voor het voeren van een beleid in een bedrijf.
 • Anderzijds wordt hierbij ook handelseconomie onderwezen: hier leer je over economische bedrijvigheid, monetair beleid, groei en conjunctuur, consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemingsvormen, verzekeringen, markten en prijzen…

Sociale Vaardigheden (SOVA)

In het vak Sociale Vaardigheden, leren we de leerlingen kapstokken aan om beter te functioneren op school, in hun vrije tijd, etc. We leren hen zelfredzaamheid in concrete (sociale) situaties. We geven hen inzicht in het (sociaal) gedrag van zichzelf en anderen om zo beter te kunnen functioneren. Dit doen we o.m. door hen zowel algemene achtergrond informatie aan te bieden als ook door gedrag en vaardigheden in te oefenen met behulp van stappenplannen. We leren hen stap voor stap hoe ze bepaalde situaties aan moeten/kunnen pakken

Derde graad ‘informaticabeheer’

Kies voor Informaticabeheer als je:

 • Interesse hebt in het beheren van computers en toebehoren.
 • Aan de slag wil met het ontwerpen en implementeren van software.
 • Wil leren programmeren.
 • Interesse hebt in webdesign en multimedia.
 • Beschikt over voldoende redeneervermogen om probleemoplossend te werk te gaan.

Inhoud specifieke vakken Informaticabeheer

 • De leerlingen zullen kennis vergaren van hardware en software, werken met verschillende media en inspelen op vernieuwingen.
 • De richting is gericht op installatie, beheer en onderhoud van systemen en netwerken, probleemoplossend werken met toepassingspakketten, ontwerp en implementatie van software, en ontwikkelen in een databankomgeving en het ontwikkelen van multimedia en webdesign.
 • Als geïntegreerde proef zullen de leerlingen zelfstandig een toepassing ontwikkelen.
 • Er wordt up-to-date informatietechnologie onderwezen aan de echte computerliefhebber! GO! Handelsschool Aalst beschikt over een prachtige infrastructuur die continu wordt aangepast aan de actuele technologie.
 • Leerlingen van 5 Informatica leren programmeren met C-Sharp. Deze programmeertaal wordt gebruikt op hogescholen en in de meeste bedrijven.

Binnen deze richting hoeven leerlingen geen enkel programma aan te kopen. Elke leerlingen beschikt over een persoonlijk account waarmee thuis gratis ingelogd kan worden op de server van de school. Hierop staan alle programma’s ter beschikking.

Maatschappij en welzijn

Tweede graad ‘maatschappij en welzijn’

Kies voor maatschappij en welzijn als je:

 • Geboeid bent door je eigen gezondheidsgedrag en dat van anderen.
 • Interesse hebt in de verschillende levensfasen die een mens doorloopt.
 • Bereid bent om het theoretisch kader te bestuderen dat schuilgaat achter de behoeften van kinderen en volwassenen
 • Huishoudelijke taken en gezondheidsondersteunende taken wil bestuderen en uitvoeren.
 • Over inzicht in opvoedingssituaties beschikt.
 • Spontaan sociaal, communicatief, behulpzaam en zorgzaam bent.
 • Een groot doorzettingsvermogen hebt om theoretische kaders te bestuderen die je van pas zullen komen tijdens de stages in de derde graad.

Gezondheid, zorg en welzijn

Je leert over gezondheidsgedrag: voedingsleer, beweging,… Verder werk je ook rond gezondheidsbevordering: preventie van ziektes, gezonde levensstijl,…
Je krijgt ook een cursus EHBO.

Fysiologie en anatomie

In dit vak leer je over de bouw én de werking van het menselijk lichaam.

Indirecte zorg en voeding

Je leert over voedselveiligheid en voedselhygiëne.
Je gaat praktisch aan de slag en doet huishoudelijke/logistieke taken: bereiden van voeding, zorg voor woon- en leefklimaat, zorg voor linnen.

(Ped)agogisch handelen

In het theoretische luik zie je leerstof rond ontwikkelingspsychologie, opvoeding, observeren en rapporteren en omgangskunden. Verder ontwikkel je (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiding van kinderen en volwassenen. Je leert er ook activiteiten uit te werken voor kinderen en volwassenen.

Generieke competenties

Is een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om later toe te passen in het werkveld. Thema’s zijn veiligheid, gezondheid, hygiëne, sociale vaardigheden, communicatie en teamwork.

LIFT

Tijdens deze lessen, specifiek voor Passtelleerlingen, focussen we op leren leren én sociale vaardigheden.

 • In dit vak leer je tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket, internet en de basis van programmeren.

Derde graad ‘gezondheidszorg’

Schooljaar 2023-2024

Elektromechanische technieken

Tweede graad ‘elektromechanische technieken’

Schooljaar 2023-2024