Skip to content

Passtel

Passtel helpt leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in hun weg naar inclusie. Het buitengewoon en het gewoon onderwijs slaan hierbij de handen in elkaar. Zo richten we ons op normale tot hoogbegaafde leerlingen die dezelfde eindtermen en leerplannen als in het reguliere onderwijs nastreven. De aanpak, ondersteuning en omkadering is echter afgestemd op de specifieke noden van de leerling.

IBSO De Horizon werkt hiervoor samen met 5 scholen voor gewoon onderwijs. De leerlingen volgen les op deze scholen. Voor sommige vakken gebeurt dit apart, in kleine groepen. Voor andere vakken maken deze leerlingen integraal deel uit van de klasgroep.

Meer informatie over wie we zijn en waar we voor staan vind je hieronder terug.

OV4 Type 9

Opleidingsvorm 4 richt zich op normaal tot hoofbegaafde leerlingen binnen het buitengewoon onderwijs. In OV4 wordt het programma van het reguliere onderwijs aangeboden en gelden dezelfde eindtermen, leerplannen en overgangsvoorwaarden als in het reguliere onderwijs. De aanpak, ondersteuning en omkadering zijn afgestemd op de specifieke noden van de leerlingen.

Type 9 slaat op het hebben van een autismespectrumstoornis. GO! IBSO De Horizon werkt al meer dan een decennia rond ASS en richt OV4 Type 9 – onderwijs in sinds 2015.

Er werd voor deze leerlingen een verslag OV4 Type 9 uitgeschreven vanuit het CLB.