Skip to content

Algemene informatie inschrijvingen

VOORRANGSPERIODE

Indien broers of zussen reeds leerling zijn op GO! IBSO De Horizon of indien u zelf op GO! IBSO De Horizon werkt, kan u inschrijven vanaf maandag 3 februari 2020 tot en met maandag 2 maart 2020.

Gelieve contact op te nemen met beleidsmedewerker Karolien Meganck (karolien.meganck@ibsodehorizon.be of 0497/43 15 54).

ONLINE AANMELDINGSFORMULIER INVULLEN

Indien u geen recht heeft om tijdens de voorrangperiode in te schrijven, kan u het aanmeldingsformulier online invullen:

Enkel door dit online formulier in te vullen kan u één telefoonnummer registeren waarmee u uw kind op zaterdag 21 maart 2020 zult aanmelden via de telefoon.

Na het invullen van dit document ontvangen jullie een bevestigingsmail met het telefoonnummer waarnaar jullie moeten inbellen i.f.v. de aanmelding. Zorg ervoor dat op het moment van inbellen de functie anoniem bellen is uitgeschakeld.

AANMELDEN & INSCHRIJVEN 

Zaterdag 21 maart 2020 vanaf stipt 09.00u tot 10.00 kan u aanmelden met het vooraf geregistreerde telefoonnummer. U hoort een bericht met de vraag aan de lijn te blijven en te wachten tot uw oproep gevolg krijgt. Uw oproep wordt beantwoord door een OV4-medewerker. Het is belangrijk dat u niet inhaakt tot u een medewerker hebt gesproken.

Maandag 23 maart 2020 wordt de definitieve rangschikking opgemaakt. U wordt binnen de 4 schooldagen na de telefonische aanmelding via mail op de hoogte gebracht van het gunstig of ongunstig volgnummer. 

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 t.e.m. woensdag 6 mei 2020 kan u op afspraak een gunstig volgnummer voor uw kind in het aanmeldingsregister omzetten in een gerealiseerde inschrijving. 

Indien uw kind een ongunstige volgnummer heeft, ontvangt u een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document is tegelijk een bewijs dat uw kind automatisch op de wachtlijst komt volgens het toegekende volgnummer per vestigingsplaats, graad en leerjaar. U wordt persoonlijk verwittigd wanneer de ongunstige rangschikking door het opschuiven van de wachtlijst, verandert in een gunstige rangschikking. Vanaf het moment dat we een gunstige rangschikking (door het opschuiven van de wachtlijst) melden, krijgt u 5 schooldagen de tijd om dit te valideren. U ondertekent dan het inschrijvingsregister en ontvangt ter plaatse een bewijs van gerealiseerde inschrijving.