Skip to content

Algemene informatie inschrijvingen

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Leerlingen die zich wil inschrijven voor volgend  schooljaar:

 • Maken dit kenbaar door het digitaal aanmeldingsformulier op deze website in te vullen;
 • Vervolgens ontvangen zij het telefoonnummer waarop zij op maandag 18 maart 2024 om 19u kunnen aanmelden;
 • Op dinsdag 19 maart 2024 wordt een definitieve rangschikking van de aangemelde leerlingen opgesteld;
 • Binnen de 4 schooldagen na de telefonische aanmelding wordt u per mail op de hoogte gebracht over het bekomen van een al dan niet gunstig volgnummer;
 • Vanaf 15 april 2024 tot en met 06 mei 2024 kan een gunstig volgnummer omgezet worden naar een gerealiseerde inschrijving. U maakt hiervoor een afspraak met de school om langs te komen;
 • Indien uw kind een ongunstige volgnummer heeft, ontvangt u een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document is tegelijk een bewijs dat uw kind automatisch op de wachtlijst komt volgens het toegekende volgnummer per vestigingsplaats, graad en leerjaar. U wordt persoonlijk verwittigd wanneer de ongunstige rangschikking door het opschuiven van de wachtlijst, verandert in een gunstige rangschikking. Vanaf het moment dat we een gunstige rangschikking (door het opschuiven van de wachtlijst) melden, krijgt u 5 schooldagen de tijd om dit te valideren. U ondertekent dan het inschrijvingsregister en ontvangt ter plaatse een bewijs van gerealiseerde inschrijving.
 • Vanaf 13 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen. Niet ingevulde plaatsen worden opengesteld voor leerlingen die niet deelgenomen hebben aan het telefonisch inbelmoment. 

VOORRANGSPERIODE

Indien broers of zussen reeds leerling zijn op GO! IBSO De Horizon of indien u zelf op GO! IBSO De Horizon werkt, kan u inschrijven vanaf maandag 05 februari 2024 tot en met maandag 4 maart 2024.

Gelieve contact op te nemen met stafmedewerker Femke Borremans (femke.borremans@ibsodehorizon.be of 0499/86 51 49).

 

ONLINE AANMELDINGSFORMULIER

Door het invullen van het online aanmeldingsformulier, maakt u kenbaar dat u uw kind wil inschrijven in onze school. Via dit formulier maakt u het volgende kenbaar: 

 • Het telefoonnummer waarop u op maandag 18 maart 2024 om 19u zal inbellen.
 • Maximum 3 vestigingsplaatsen waar uw voorkeur naar uitgaat;
  • Deze voorkeuren bepalen de locatie waar uw zoon/dochter een plaats kan krijgen. Wanneer de locatie van uw eerste voorkeur volzet is, kunnen we kijken of er nog een plaats is op de locatie van uw tweede voorkeur.
   • Indien u voor meerdere voorkeuren dezelfde locatie aanduidt, kunnen we niet garanderen dat u een plaats binnen Passtel bemachtigt. 
   • Indien u slechts 1 voorkeur opgeeft en blijkt dat er geen vrije plaatsen meer zijn voor deze vestigingsplaats, bestaat de kans dat een leerling die na u ingebeld heeft, toch een plaats heeft binnen een andere vestigingsplaats omdat die meerdere keuzes qua vestigingsplaats opgegeven heeft.
  •  Wijzigingen in voorkeuren na inzenden van dit formulier, kunnen enkel doorgegeven worden per mail aan de stafmedewerker Femke Borremans (femke.borremans@ibsodehorizon.be) tot en met zondag 17 maart 2024 23.59u; 
  • Deze voorkeuren zijn bindend op het moment dat de definitieve rangschikking van de aangemelde leerlingen gemaakt wordt; 
  • Houd er bij het doorgeven van de voorkeur rekening mee dat het collectief leerlingenvervoer enkel geldig is voor de vestigingsplaats die het dichtst gelegen is bij de verblijfplaats van de leerling (voor meer informatie: zie leerlingenvervoer); 

Na het invullen van dit document ontvangt u een bevestigingsmail met het telefoonnummer waarnaar u dient te bellen in functie van de aanmelding. Zorg ervoor dat op dat moment de functie van ‘anoniem bellen’ is uitgeschakeld.

INSCHRIJVEN IN DE LOOP VAN HET SCHOOLJAAR

Leerlingen met een verslag voor buitengewoon onderwijs dat uitgeschreven is door het CLB (M-verslag), kunnen in de loop van het schooljaar instappen mits er nog vrije plaatsen zijn voor de gekozen studierichting. Op de website www.naarschoolinaalst.be kan u nakijken voor welke studierichtingen er nog vrije plaatsen zijn. 

Indien er nog vrije plaatsen zijn, kan u contact opnemen met de beleidsmedewerkers Passtel:

 • Femke Borremans: 0499 86 51 49
 • Louize Cool: 0492 23 36 11 

 

Als een leerling kiest om zich in te schrijven worden volgende stappen doorlopen:

Bij alle nieuwe leerlingen wordt er voor de aanvang van het schooljaar een intakegesprek afgenomen. In dit gesprek wordt er gepeild naar de zorgbehoeften van de leerlingen. Zo kunnen we hun individueel handelingsplan afstemmen op hun beginsituatie. Deze intakegesprekken worden afgenomen en verwerkt door het zorgteam. De informatie die door het zorgteam vergaard wordt, wordt op de eerste klassenraad van het schooljaar meegedeeld aan de leerkrachten.

Alle nieuwe leerlingen worden voorzien van een uitgebreide informatiebrochure. In deze brochure staan hun leerkrachten en een aantal praktische zaken. Dit is voor de leerlingen een houvast tijdens de vakantieperiode.

Tijdens de onthaaldagen (begin schooljaar) komen  tal van zaken aan bod komen zoals opmaken van klasafspraken, ontdekken van de medeleerlingen en schoolgebouw, schoolafspraken leren kennen, …

Extra infomomenten voor de ouders, waarbij ouders elkaar, de school en de leerkrachten leren kennen.