Skip to content

Algemene informatie inschrijvingen

VOORRANGSPERIODE

Indien broers of zussen reeds leerling zijn op GO! IBSO De Horizon of indien u zelf op GO! IBSO De Horizon werkt, kan u inschrijven vanaf maandag 7 februari 2022 tot en met maandag 7 maart 2022.

Gelieve contact op te nemen met stafmedewerker Femke Borremans (femke.borremans@ibsodehorizon.be of 0499/86 51 49).

ONLINE AANMELDINGSFORMULIER INVULLEN

Indien u geen recht heeft om tijdens de voorrangperiode in te schrijven, kan u het aanmeldingsformulier online invullen:

Enkel door dit online formulier in te vullen kan u één telefoonnummer registeren waarmee u uw kind op maandag 21 maart 2022 zult aanmelden via de telefoon.

Na het invullen van dit document ontvangt u een bevestigingsmail met het telefoonnummer waarnaar u moet inbellen i.f.v. de aanmelding. Zorg ervoor dat op het moment van inbellen de functie ‘anoniem bellen’ is uitgeschakeld.

AANMELDEN & INSCHRIJVEN 

Maandag 21 maart 2022 vanaf stipt 19.00u tot 20.00 kan u aanmelden met het vooraf geregistreerde telefoonnummer. U hoort een bericht met de vraag aan de lijn te blijven en te wachten tot uw oproep gevolg krijgt. Uw oproep wordt beantwoord door een OV4-medewerker. Het is belangrijk dat u niet inhaakt tot u een medewerker hebt gesproken.

Dinsdag 22 maart 2022 wordt de definitieve rangschikking opgemaakt. U wordt binnen de 4 schooldagen na de telefonische aanmelding gecontacteerd over uw gunstig volgnummer en om uw voorkeur vestigingsplaats door te geven. 

Vanaf dinsdag 19 april 2022 t.e.m. maandag 9 mei 2022 kan u op afspraak een gunstig volgnummer voor uw kind in het aanmeldingsregister omzetten in een gerealiseerde inschrijving. 

Indien uw kind een ongunstige volgnummer heeft, ontvangt u een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document is tegelijk een bewijs dat uw kind automatisch op de wachtlijst komt volgens het toegekende volgnummer per vestigingsplaats, graad en leerjaar. U wordt persoonlijk verwittigd wanneer de ongunstige rangschikking door het opschuiven van de wachtlijst, verandert in een gunstige rangschikking. Vanaf het moment dat we een gunstige rangschikking (door het opschuiven van de wachtlijst) melden, krijgt u 5 schooldagen de tijd om dit te valideren. U ondertekent dan het inschrijvingsregister en ontvangt ter plaatse een bewijs van gerealiseerde inschrijving.

INSCHRIJVEN IN DE LOOP VAN HET SCHOOLJAAR

Leerlingen met een verslag voor buitengewoon onderwijs dat uitgeschreven is door het CLB (M-verslag), kunnen in de loop van het schooljaar instappen mits er nog vrije plaatsen zijn voor de gekozen studierichting. Op de website www.naarschoolinaalst.be kan u nakijken voor welke studierichtingen er nog vrije plaatsen zijn.