Skip to content

Leerlingenvervoer

Het vervoer van leerlingen van en naar de school in het buitengewoon onderwijs is gratis.

Collectief leerlingenvervoer

Bij collectief leerlingenvervoer worden de leerlingen opgehaald thuis en afgezet aan de schoolpoort met een schoolbus. Een begeleider helpt de kinderen bij het in- en uitstappen.

Individueel leerlingenvervoer

Als leerlingen geen gebruik maken van collectief leerlingenvervoer hebben hun ouders recht op een gratis abonnement van het openbaar vervoer voor de leerling of op een tussenkomst in de eigen vervoerskosten. Dat noemt men ‘individueel leerlingenvervoer’. De tussenkomst voor individueel vervoer met de eigen wagen bedraagt 75% van de treintrajectkaart 2de klasse van de spoorwegen.

Voorwaarden

Alle leerlingen in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel hebben recht op gratis busvervoer tot en met het derde leerjaar. De enige voorwaarde is dat ze naar de dichtstbijzijnde school gaan van het net dat zij verkiezen én die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het attest (van het centrum voor leerlingenbegeleiding) van de leerling verwijst.

Bijvoorbeeld:

de dichtstbijzijnde school van het GO! (gemeenschapsonderwijs) met type 3

Procedure

Zowel de gratis bus voor het collectief leerlingenvervoer als het gratis abonnement voor het openbaar vervoer (trein, tram, bus en metro) of de tussenkomst in de eigen vervoerskosten moet u aanvragen via de school voor buitengewoon onderwijs.

Meer informatie

Voor inlichtingen over vervoer verwijzen wij door naar de administratief medewerker van de vestigingsplaats OV4.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de volgende website van onderwijs Vlaanderen