Skip to content

Studieprofielen

Wat is het verschil tussen ASO, TSO en BSO?

In de eerste graad maakt de leerling kennis met zoveel mogelijk vakken. Hij/zij krijgt hier vooral basisvorming. Dan spreekt men nog niet van ASO, TSO of BSO. Wel van de A- of de B-stroom. De A-stroom bereidt voor op ASO, TSO of KSO, de B-stroom bereidt voor op BSO.

In de tweede en derde graad zijn er vier onderwijsvormen:

  • Het algemeen secundair onderwijs (ASO) legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Je wordt niet voorbereid op een specifiek beroep. Het ASO legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs en de meesten kiezen er dan ook voor om verder te studeren na het ASO.
  • In het technisch secundair onderwijs (TSO) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan je een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. In het TSO krijg je naast de theorie ook praktijklessen.
  • Het beroepssecundair onderwijs (BSO) is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin je naast beperkte algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. Het BSO wil je niet voorbereiden op verder studeren, maar wel om te gaan werken. Verder studeren blijft onder bepaalde voorwaarden, wel mogelijk.

Passtel biedt geen KSO (kunstsecundair onderwijs) aan.