Passtel in the picture

Naar aanleiding van het nieuwe decreet leersteun bracht Klasse begin oktober 2023 een artikel uit waarbij ze kennismaakten met de inclusieve werking van Passtel. Onze collega’s Joke Van Der Straeten, coördinator vestigingsplaats GO! Atheneum Ninove, en Michiel De Boeck, leerkracht OV4 – vestigingsplaats GO! Handelsschool Aalst, lichtten uitgebreid toe hoe we binnen Passtel inclusies aan de slag gaan. 

Wij zijn dan ook zeer fier op onze werking, op onze collega’s, maar bovenal op onze leerlingen.