Skip to content

ASO

In ASO-richtingen krijgen de leerlingen voornamelijk algemene vakken zoals talen, wiskunde, wetenschappen, geschiedenis,… Door het theoretische gehalte van de richtingen is er ook een hoger abstractieniveau van de kennis (minder concreet). Naast aandacht voor communicatieve vaardigheden in de talen gaat er dus veel aandacht naar theoretische kennis en toepassingen hierop.

Kiezen voor een ASO-richting betekent dat je kiest voor een voorbereiding om na het secundair verder te studeren aan hogeschool of universiteit.

Tweede graad economie

Economie is echt iets voor jou als je:

 • Interesse hebt voor het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Streeft naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang.
 • Er niet voor terugschrikt om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou.
 • De wereld waarin we nu leven, beter wil begrijpen en er kritisch wil over nadenken.

Inhoud poolvak economie

De overlapping tussen de eerste en de tweede graad wordt tot een strikt minimum gebracht. Het hoofdvak economie bestaat uit 2 delen:

 • Handelseconomie: hier wordt het probleemoplossend denken, een ervaringsgerichte aanpak en ruime variatie in de didactiek benadrukt. Er wordt ook ruimte gelaten om in te gaan op de interesse van de leerlingen en de actualiteit. Ook didactische uitstappen horen daarbij: een bezoek aan een onderneming, steden ondernemend bewandelen, het museum van de Nationale Bank, een financiële inrichting,…
 • Boekhouden: bedrijfseconomie en handelsrekenen wordt in boekhouden geïntegreerd en er wordt extra aandacht besteed aan de redenering achter een boeking. De grondbegrippen van het dubbel boekhouden, de studie van balans- en resultatenrekeningen en de verwerking van de eindejaarsverrichtingen.

Tweede graad wetenschappen

Kies zeker voor wetenschappen als je:

 • De wereld rondom je wil verklaren vanuit wetenschappelijke theorieën.
 • Het antwoord wil weten op vragen als ‘Wat is een regenboog?’ ‘Waarom is het zo moeilijk aids te behandelen?’ en ‘Hoe maak je zelf gel?’
 • Je in allerlei proefjes de handen uit de mouwen wil steken
 • Je gepassioneerd bent door feiten, experimenten, waarnemingen, veldwerk
 • Je graag feiten kritisch analyseert en opzoekingen doet in naslagwerken

In deze studierichting ligt de nadruk op de wetenschappen en de wiskunde. Voor fysica, chemie en biologie worden telkens twee lestijden voorzien, wat een diepgaande en uitgebreidere aanpak betekent.

Inhoud poolvakken wetenschappen

Tijdens een zevental lesuren per week benader je samen met de leerkrachten chemie, fysica, biologie en aardrijkskunde de fenomenen die we dagelijks waarnemen op een wetenschappelijke wijze. Je leert correct rapporteren en vlot en efficiënt werken in één van de uitgeruste

Je leerkrachten besteden bovendien extra aandacht aan een studiehouding afgestemd op hogere studies in een wetenschappelijke richting, zodat je met voldoende bagage vertrekt naar de hogeschool of de universiteit. In de vrije ruimte kan je onder andere kiezen voor een grondige voorbereiding op het toelatingsexamen arts/tandarts of een uitdieping van het vakgebied bio-technologie. Gaandeweg ontdek je wat jouw echte passie is!

Tweede graad humane wetenschappen

Humane wetenschappen is echt iets voor jou als je:

 • Gepassioneerd bent door de mens en de maatschappij, ook vanuit historische en socio-culturele context
 • (wetenschappelijke) verklaringen wil zoeken voor je eigen gedrag en dat van anderen.
 • Diverse media kritisch wil leren gebruiken om informatie te verwerven, verwerken en pre-senteren.
 • Geïnteresseerd bent in de vakken geschiedenis en levensbeschouwing.
 • Je mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen.

In de tweede graad omvatten de poolvakken elk twee lesuren. De vakken gedrags- en cultuurwetenschappen zijn in de derde graad gespreid over zeven lestijden.

Inhoud poolvak gedragswetenschappen

Je maakt kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het analyseren van gedrag wordt in de lessen onderbouwd door middel van modellen uit de psychologie, sociologie, antropologie…

Inhoud poolvak cultuurwetenschappen

Het onderzoek naar de maatschappelijke velden staat hier centraal. Media, politiek, kunst, ethiek, recht en de wisselwerking tussen verschillende velden worden kritisch benaderd en geanalyseerd. Ook hier wordt met regelmaat verwezen naar wetenschappelijke verklaringsmodellen.

Tweede graad Latijn

Kies zeker voor Latijn als je:

 • Belangstelling hebt voor taal, literatuur, geschiedenis, kunst, mythologie, etc.
 • Je wil verdiepen in de Romeinse (en zelfs Griekse) cultuur en de invloed ervan op onze westerse samenleving.
 • Kritisch wil leren omgaan met informatie: wat we lezen van de antieke auteurs mag je niet zomaar als waarheid aannemen.
 • Openstaat voor uitdagingen.
 • Een portie gezond verstand hebt.

Inhoud poolvak Latijn

Tijdens de lessen Latijn krijg je een waaier van teksten, cultuur, grammatica en vocabularium. Je zal dus je doorzettingsvermogen nodig hebben om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, maar je wordt er zeker voor beloond. Zo is je kennis van Latijnse woordenschat en tekstanalyse een waardevolle basis om de moderne talen makkelijker te leren. Daarnaast train je je geheugen en leer je gebruikmaken van mnemotechnische hulpmiddeltjes. Je leert stap voor stap werken, analyseren en logisch redeneren, vaardigheden die ook belangrijk zijn bij andere vakken en in het latere leven