Skip to content

Doorstroomfinaliteit

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit bereiden leerlingen voor om na het middelbaar verder te studeren, zowel in een academische (universitaire) als in een professionele bachelor aan een hogeschool. Deze studierichtingen zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. De leerlingen zijn in staat om logisch te redeneren, ze kunnen verbanden leggen tussen verschillende leerstofinhouden en ze kunnen goed zelfstandig werken